Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος αποφοίτων Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς (Αθηνών) και η Ένωση Αποφοίτων Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων, εκπροσωπώντας υπέρ τους χιλίους αποφοίτους και πληροφορηθέντες τα περί καταργήσεως, διά σχεδίου Νόμου και θετικής επ’ αυτού εισηγήσεως της Ιεράς Συνόδου, της λειτουργούσας Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς και των συναφών Εκκλησιατικών Σχολών (Λυκείου, Βυζαντινής μουσικής και ψαλτικής) εκφράζουμε, διά του παρόντος δελτίου μας, την άκραν αντίθεσή μας αλλά και την εντονότατη διαμαρτυρία μας προς το επιχειρούμενο τούτο ατόπημα κατά τη γνώμη μας, απέναντι σε μια υπεραιωνόβια και περιώνυμη σχολή, η οποία συνεισέφερε και συνεισφέρει τα μέγιστα στην εκκλησιαστική, εκπαιδευτική και γενικά στην ευρύτερη κοινωνική και δημόσια ζωή της χώρας μας, για τους παρακάτω εν συντομία αναφερόμενους λόγους :
α. Η Σχολή αυτή ιδρύθηκε και μεγαλούργησε το πρώτον εν μέσω της Τουρκοκρατίας υπό του τότε Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος μακαριστού Σπυρίδωνος Βλάχου το έτος 1911 και έκτοτε έσχε μια λαμπρή πορεία συνεχούς προσφοράς όχι μόνον στα Ιωάννινα και στην Ήπειρο, αλλά σε πανελλήνια εμβέλεια..
β. Οι απόφοιτοι αυτής, υπέρ τους χιλίους, όπως προελέχθη, εξακτινωθέντες σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, συνεισέφεραν και συνεισφέρουν αδιαλείπτως τα μέγιστα στην Ελληνική κοινωνία, εκπροσωπούντες επάξια όλους τους χώρους των επιστημών (διδάσκαλοι, καθηγητές, νομικοί, ιατροί, δικαστικοί, επιχειρηματίες κ.ά.), κοσμούντες τις καθηγητικές έδρες των πανεπιστημίων, καταλαβόντες ανώτατες θέσεις Δημοσίων Υπηρεσιών και μεγάλων Οργανισμών, ύπατα αξιώματα της Ελληνικής Πολιτείας, αλλά και ως Ιερείς εις τα της Εκκλησίας και της Θρησκείας τα μέγιστα συμβαλόντες.
γ. Το υπέρ τα εκατό έτη ακμάσαν τούτο πνευματικό Ιερο- διδασκαλείο και Ιερο- σπουδαστήριο διαθέτει τεράστιες κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές, καθώς και ικανή έκταση καλλιεργήσιμης και αξιοποιήσιμης γης, τα οποία θα εγκαταλειφθούν και θα ερημωθούν, καθώς δεν υπάρχει πρόβλεψη στο σχετικό Νομοσχέδιο για την ίδρυση άλλου ισότιμου αντισταθμιστικού ιδρύματος ή πανεπιστημιακής σχολής.
δ. Το πλήγμα τούτο αποδυναμώνει έτι περαιτέρω πνευματικά και κοινωνικά την Ήπειρο, η οποία ως γνωστόν έχει προσφέρει τα πάντα στην Πατρίδα, διά των μεγάλων αυτής
Ευεργετών και έχει κοσμήσει ολόκληρη την Αθήνα και όχι μόνον αυτήν με τα γνωστά σε όλους περίλαμπρα και περίτεχνα ευαγή ιδρύματα και λοιπά περικαλέστατα κτίρια.
ε. Η κατάργηση κάθε Εκπαιδευτικής ή Εκκλησιαστικής δραστηριότητας εντός των χώρων του πάλαι ποτέ Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς και της νυν Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας μετά των συναφών αυτής Σχολών, αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, πέραν των άλλων και ένα είδος απαξίωσης τόσον απέναντι του μεγάλου ιδρυτή Αυτής, όσον και απέναντι των κατά καιρούς αποφοιτησάντων εξ Αυτής, οι οποίοι παντοιοτρόπως και «καθ’ ὅ ἕκαστος ἐξ αὐτῶν ἐτάχθη», έχουν καταξιωθεί στην κοινή γνώμη και στις συνειδήσεις των πολιτών.
Κατόπιν αυτών εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας στους σχεδιασμούς αυτούς και θεωρούμε απαραίτητη την επανεξέταση του όλου ζητήματος, προς την κατεύθυνση αποτροπής της κατάργησης της εν λόγω Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας και των ετέρων συναφών Σχολείων Βελλάς και μάλιστα χωρίς την πρόβλεψη ίδρυσης κάποιας άλλης ισότιμης Πανεπιστημιακής Σχολής σε αντιστάθμισμα της κατάργησης αυτής.
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΚΛΕΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ