Εργασίες αποκατάστασης και επισκευής των φθορών του κτηρίου του παλιού Δημοτικού σχολείου στο Ριζό πραγματοποιεί ο Δήμος Φιλιατών.

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 40.000€ από πίστωση του Υπουργείου Εσωτερικών.