Ανακοίνωση από το νοσοκομείο:

Το Γ Ν Πρέβεζας αναγνωρίζεται ως "Φιλικό προς τα Βρέφη Νοσοκομείο», έπειτα από την επιτυχή αξιολόγησή του και τη θετική γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής για το Μητρικό Θηλασμό.

Η διάρκεια αναγνώρισης του Νοσοκομείου ως «Φιλικό προς τα Βρέφη» είναι 3 (τρία) έτη, μετά το πέρας των οποίων μπορεί να ανανεωθεί η αναγνώριση ακολουθώντας την προβλεπόμενη, από την αριθμ. Δ1β/Γ.Π.οικ. 43457/6-6-2019 υπουργική απόφαση, διαδικασία.

Να σημειώσουμε ότι το Νοσοκομείο μας είναι το πρώτο περιφερειακό Νοσοκομείο που λαμβάνει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση.