Την Τετάρτη στις τρεις το μεσημέρι συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων. Η συνεδρίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα ορίσει νέο εκπρόσωπο στη Σχεδία, θέμα που αποκτά ενδιαφέρον μετά το θόρυβο του προηγούμενου διαστήματος αλλά και τα προβλήματα που είχαν ανακύψει μεταξύ προέδρου και επιστημονικού υπεύθυνου.

Στην ίδια συνεδρίαση θα γίνει ενημέρωση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην κατασκευή και λειτουργία πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Κοινότητα Καστρίτσας.