Δελτίο τύπου

Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας , Δήμος Ηγουμενίτσας , Δήμος Σουλίου και Ε.Β.Ε Επιμελητήριο Θεσπρωτίας υπέγραψαν Μνημόνιο συμμετοχής στο «Δίκτυο Συνεργασίας» φορέων της περιοχής Αδριατικής Ιονίου.


Στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου “THEMATIC – Θεματικός τουρισμός βασισμένος σε ικανότητες καινοτομίας”, που διενεργείται στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020 (Interreg ADRION) στις 28 Ιουνίου 2021, η Π.Ε Θεσπρωτίας που συμμετέχει ως εταίρος , ο Δήμος Ηγουμενίτσας , ο Δήμος Σουλίου και το Ε.Β.Ε.ΕπιμελητήριοΘεσπρωτίαςυπέγραψαν Μνημόνιο συμμετοχης στο «Δίκτυο Συνεργασίας» των τοπικών φορέων της περιοχής Αδριατικής Ιονίου.

Παρόντες κατά την εκδήλωση της υπογραφής ο ΑντιπεριφερειάρχηςΘεσπρωτίαςΘωμάςΠιτούλης , ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Ιωάννης Λώλος ,ο ΔήμαρχοςΣουλίουΙωάννηςΚαραγιάννης ο Προέδρος του Επιμελητήριου Αλέξανδρος Πάσχος ο καθηγητής του Πανεπιστήμιου της Basillicata( επικεφαλής εταίρος του Έργου ) κ.BiagioPerretti ,Εκπρόσωποι της Αναδόχου Εταιρείας - Εξωτερικού Συνεργάτη του έργου και υπηρεσιακοί παράγοντες .

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, η οποία καλυπτόταν διαδικτυακά με όλους τους εμπλεκομένους φορείς συνδεδεμένους , οκ. Αντιπεριφερειάρχης τόνισε τη σημασία της συνεργασίας των φορέων και σε Θέματα Τουριστικήςπολιτικής κάτι που η Περιφέρεια Ηπείρου και η Π.Ε Θεσπρωτίας υπηρετεί με προσήλωση όλα αυτά τα χρόνια . Ευχαρίστησε τους Δημάρχους και τον Πρόεδρο του Επιμελητήριου για την θετική ανταπόκριση στην πρόσκληση του , οι οποίοι στη συνέχεια επιβεβαίωσαν την βούληση τους για εποικοδομητική συνεργασία σε όλους τους τομείς .

Η τουριστική βιομηχανία της περιοχής της Αδριατικής-Ιονίου (ADRION) αποτελείται από ένα πολύπλοκο δίκτυο ενδιαφερομένων μερών που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη, διαχείριση και προώθηση του τουριστικού προορισμού. Για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του κλάδου είναι απαραίτητη η συνεχιζόμενη συνεργασία, αλληλοϋποστήριξη αλλά και δέσμευση για την προώθηση του προορισμού AΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις προσεγγίσεις,δημιουργήθηκεκαι υπογράφτηκε μια μακροπρόθεσμη συμφωνία εταιρικής σχέσης για ένα μόνιμο δίκτυο φορέων που δραστηριοποιούνται στη θεματική τουριστική ανάπτυξη, προώθηση και διαχείριση.Το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφτηκε από 30 φορείς στην περιοχή Αδριατικής Ιονίου ( Περιφέρειες ,Δήμους Επιχειρήσεις , Πανεπιστήμια κ.α ) , επισημαίνει τους στόχους και τις ρυθμίσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων καινοτομίας στον τομέα του θεματικού τουρισμού για το έργο THEMATIC.

Για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας, το δίκτυο θα είναι ανοικτό στην εγγραφή πρόσθετων μελών, προκειμένου να προωθήσει τη συνεργασία και τον βιώσιμο τουρισμό στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και να διευρυνθεί σε τακτική βάση το ίδιο το δίκτυο με νέες τοποθεσίες, μέλη και, ενέργειες.

Η συμμετοχή τοπικών φορέων της περιοχής που άπτονται των ερευνητικών θεματικών του έργου THEMATIC, θα είναι καταλυτικής σημασίας τόσο κατά την εξέλιξη και εφαρμογή της πλειονότητας των παραδοτέων του όσο και στην διασφάλιση της βιώσιμης συνέχειάς του μετά το πέρας των δραστηριοτήτων του.