Οι συνήγοροι υπεράσπισης, δικηγόροι Ιωαννίνων , Δημήτριος Μπουκας και Αμαλια Τάσση δήλωσαν ότι το αποδεικτικό υλικό δεν αφορά στην έκδοση διπλωματών και από τα μέχρι τούδε στοιχεία δεν φαίνεται να προκύπτει βλάβη ή ουσιαστική ζημια για οποιονδήποτε .

Το αντικείμενο της υπόθεσης αφορά σε τυπική γραφειοκρατική διαδικασία . Ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος και συνεχίζεται η προκαταρκτική έρευνα.