Χαρακτηρίζονται:

1. Τα θαλασσινά νερά των ακτών κολύμβησης Π.Ε Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα της Δ.Κ Ηγουμενίτσας - Τ.Κ Πλαταριάς - Δ.Κ Πέρδικας – Τ.Κ Συβότων – Τ.Κ Σαγιάδας , κατάλληλα για κολύμβηση

2. Τα θαλασσινά νερά

- Των λιμένων και μόνιμων αγκυροβολίων

- Των εκβολών του ποταμού Καλαμά 100 μ. εκατέρωθεν

- Της θαλάσσιας περιοχής ,βραχώδη ακτή Ν.Α Ακρωτηρίου «Γωνιά» προς τον κόλπο

Πλαταριάς και 200 μ εκατέρωθεν ακατάλληλα για κολύμβηση.


Η Λιμενική αρχή στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την

επίβλεψη της τοποθέτησης των απαγορευτικών πινακίδων από τους ΟΤΑ.