Το πρώτο βραβείο στο πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας για την Καλή Διακυβέρνηση» (ELoGE) κατέκτησε ο Δήμος Δωδώνης. Ο Δήμος Δωδώνης κατετάγη μετά από αξιολόγηση, πρώτος μεταξύ των 69 Δήμων από όλη την επικράτεια, οι οποίοι συμμετείχαν στο Β΄ κύκλο του προγράμματος. Το πρόγραμμα υλοποιούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ). Το «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στην Καλή Διακυβέρνηση» (ELOGE) αποδίδεται στους Δήμους που επιτυγχάνουν ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας στις υπηρεσίες τους προς τους πολίτες, ύστερα από μια διαδικασία αξιολόγησης σε επίπεδο Δημάρχου, εργαζομένων στο Δήμο, αλλά και των πολιτών μέσω ερωτηματολογίων που οι εμπλεκόμενοι πολίτες, συνεργάτες και εργαζόμενοι στους Δήμους μπορούσαν να συμπληρώνουν μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιούργησε το ΙΤΑ. Τα αποτελέσματα του προγράμματος που βασίστηκε σε ανώνυμη ψηφοφορία πολιτών και εργαζομένων στους Ο.Τ.Α., ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο τελετής απονομής των βραβείων που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την Τετάρτη 23 Ιουνίου, με τη συμμετοχή του προέδρου της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου, του προέδρου του ΙΤΑ Ηλ. Αποστολόπουλου και των εκπροσώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στόχος του Προγράμματος είναι η ανάδειξη των καλών πρακτικών των Δήμων, αλλά και του ρόλου που διαδραματίζουν στην καθημερινότητα των πολιτών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα, στόχοι της ευρωπαϊκής δράσης είναι η αναγνώριση και πιστοποίηση των Δήμων που επιτυγχάνουν ένα συγκεκριμένο πρότυπο διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις 12 Ευρωπαϊκές Αρχές Καλής Διακυβέρνησης του Συμβουλίου της Ευρώπης (Εκπροσώπηση – συμμετοχή των πολιτών και δίκαιη διεξαγωγή εκλογών, Ανταπόκριση, Αποδοτικότητα και Αποτελεσματικότητα, Προσβασιμότητα και Διαφάνεια, Κανόνες δικαίου, Δεοντολογία, Ικανότητα και Επάρκεια, Καινοτομία και Προσαρμοστικότητα, Βιωσιμότητα και Μακροπρόθεσμος Προσανατολισμός, Υγιής Δημοσιονομική διαχείριση, Ανθρώπινα Δικαιώματα, πολυπολιτισμικότητα και κοινωνική συνοχή, Λογοδοσία). Η πρωτοβουλία αυτή θεωρείται σημαντική καθώς βάζει τους Δήμους σε μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά και προβάλλει την πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε μια δύσκολη συγκυρία, λόγω της πανδημίας. Το πρώτο βραβείο για το Δήμο Δωδώνης παρέλαβε ο Δήμαρχος Δωδώνης Χρήστος Ντακαλέτσης.

Σε δήλωσή του ο κ. Ντακαλέτσης τονίζει πως η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων στους πολίτες υπηρεσιών, είναι μια διαρκής προσπάθεια. «Για ένα μικρό Δήμο, όπως ο Δήμος Δωδώνης, αυτή είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία. Καταφέραμε μια διάκριση που οφείλεται πρωτίστως στους εργαζομένους του Δήμου, τους συνεργάτες της δημοτικής αρχής. Στόχος της διοίκησης του Δήμου μας είναι να παρακολουθούμε και να προσαρμόζουμε στα δικά μας δεδομένα, καλές πρακτικές εξυπηρέτησης των δημοτών, από περιοχές που προσομοιάζουν με τα χαρακτηριστικά του Δήμου Δωδώνης. Το βραβείο αυτό δημιουργεί μια παρακαταθήκη και είναι η υπενθύμιση της υποχρέωσης να συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς την προσπάθεια να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των συνδημοτών μας» επισημαίνει ο κ. Ντακαλέτσης.