ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα νέα Υγειονομικά Πρωτόκολλα για τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων & επιχειρήσεων μαζικής εστίασης.

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει, ότι διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων Τουρισμού και μαζικής εστίασης για τα υγειονομικά πρωτόκολλα, βάσει των οποίων πρέπει να λειτουργούν στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19, την τουριστική περίοδο του έτους 2021.

Η ενημερωτική τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 02 Ιουνίου 2021 και ώρα 17:30 έως και 20:00 με θέμα:

«COVID 19 - Καλές πρακτικές στην Μαζική Εστίαση»

«Ειδικά Πρωτόκολλα Υγειονομικού περιεχομένου, βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19»

(Α.Π. 1881-ΦΕΚ 2084/Β/2020 & Α.Π. 6632-ΦΕΚ 1632/Β/2021)*

Επισημαίνουμε ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξει δυναμική ελεγκτική δραστηριότητα για την εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων στις επιχειρήσεις, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανάγκη για ενημέρωση κι εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών προς αποφυγή ποινών και προστίμων.