Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ


ΘΕΜΑ: " Ρύθμιση κυκλοφορίας οχημάτων επί της Δημοτικής οδού Γλυκής – Σουλίου".-

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 του Ν.2696/99 " Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας" και αποβλέποντας στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων κατά τον εορτασμό του ολοκαυτώματος του Σ Ο Υ Λ Ι Ο Υ την Κυριακή 30-05-2021.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
α.Α π α γ ο ρ ε ύ ο υ μ ε την κυκλοφορία των οχημάτων γενικά, ως εξής: α. Την κάθοδο των οχημάτων από Τσαγγάρι και Σούλι προς Γλυκή από την 07:30΄ ώρα μέχρι την 12:00΄ώρα της 30-05-2021.
β. Την άνοδο των οχημάτων από Γλυκή προς Τσαγγάρι και Σούλι από την 12:00΄ώρα μέχρι την 16:00΄ώρα της 30-05-2021.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα.