ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ


ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/5/2021

ΑΠΟ ΩΡΑ 1200 μμ. ΕΩΣ ΩΡΑ 14 00 μμ.

ΣΥΒΟΤΑ


Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί και πριν από την

αναγραφόμενη ώρα για αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνταιότι

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σ΄ άλλα στοιχεία του δικτύου

Έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΗΛ11500 ή 2111900500 ή 2665029730