ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

              με τηλεδιάσκεψη.

 

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19) στις 2 Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00’ με τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ   1ο

Έκφραση γνώμης επί της ίδρυσης πρότυπου ΕΠΑΛ στην Ηγουμενίτσα.

-Εισηγήτρια: Τσώτου Βασιλική – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   2ο

Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2021.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

 

 

ΘΕΜΑ   3ο

Διόρθωση του υπ’ αριθμ. 274/2021 βεβαιωτικού καταλόγου και σύνταξη νέου.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   4ο

Έγκριση εκμίσθωσης των τριών αδιάθετων ακινήτων (καταστημάτων) ιδιοκτησίας του Δήμου Ηγουμενίτσας, που βρίσκονται στις Εργατικές Κατοικίες στην Κοινότητα Νέας Σελεύκειας.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   5ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης για ένα (1) έτος της σύμβασης για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   6ο

Επί αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων σχετικά με την απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέας Σελεύκειας για ανάκληση χωροθέτησης πράσινου σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας στην έκταση 4ων στρεμμάτων του τεμαχίου 416 αγροκτήματος Νέας Σελεύκειας συνολικού εμβαδού 24,686 στρεμμάτων.

      Εισηγητές

  α) ο επικεφαλής της παράταξης Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία

      κ. Ιωάννης Γόγολος,

  β) ο επικεφαλής της παράταξης Αλλαγή Πορείας κ. Θωμάς Δημητρίου.

 

ΘΕΜΑ   7ο

Αποδοχή των όρων χρηματοδότησης ύψους 329.070,00 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο, καθώς και εξουσιοδότηση του Δημάρχου ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου για τις περαιτέρω ενέργειες.

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   8ο

Έγκριση απόφασης ΕΠΖ για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί του οδοστρώματος της οδού Κύπρου 72 στην Κοινότητα Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   9ο

Έγκριση μεταβίβασης αδιάνοιχτου-προβλεπόμενου δρόμου με αριθμ. τεμ. 577 της συμπληρωματικής διανομής Σκορπιώνας έτους 1963 λόγω απώλειας της κοινοχρηστίας του.

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 10ο

Χορήγηση 8ετους παράτασης σε δικαιούχο οικοπέδου της κοινότητας Φασκομηλιάς, για εκπλήρωση υποχρεώσεων εκποίησης οικοπέδου, στο πλαίσιο του άρθρου 12 του Ν.4368/2016.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 11ο

Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 12ο

Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων κλπ Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.