Π Ρ Ο Σ :
α) Δήμαρχο Ηγουμενίτσας
 κ. Λώλο Ιωάννη
β) Αντιδημάρχους κ.κ.
Φουσέκη Γεράσιμο
Κώστα Ελευθέριο
Γκόλια Βασίλειο
Τσουμάνη Κωνσταντίνο
Τζέλλου Χριστίνα 
Τσώτου Νικολάου Βασιλική 
γ) Τακτικά μέλη Δ.Σ. κ.κ.
 Μήτση Σωτήριο 
Τζώρτζη Απόστολο
Γκίκα Μιχαήλ
Δημάκο Δημήτριο
Λώλη Ηλία
Ζεϊμπέκογλου Δέσποινα
Πάκο Δημήτριο 
Γόγολο Ιωάννη
Βαλάκο Σπυρίδων
Νταή Παναγιώτη
Κοτζαπαναγιώτου Κωνσταντίνο
Κάτσιο Χρήστο
Λιώνη Ελευθέριο
Καλφόγλου Γεώργιο
Κατσάρη Σοφία
Ρούση Αναστάσιο
Δημητρίου Θωμά
Κάτση Σπυρίδων
Βασιλειάδη Γεώργιο
Δήμα Θεόδωρο
δ) Προέδρους Κοινοτήτων & Κ.Σ.

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19) στις 14 Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30' με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ:Συζήτηση για τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ). 
Εισηγητής: Θεόδωρος Δήμας - Δημοτικός Σύμβουλος.
ΘΕΜΑ:2° 3η  αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού
Έτους 2021. 
Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ:3° Λήψη μέτρων για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες που επλήγησαν από
την πανδημία COVID-19 για το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2021. 
Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ: Παροχή παγίας προκαταβολής στο Δήμο και στις Κοινότητες του Δήμου                        Ηγουμενίτσας.   Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ:5° Επιστροφή χρηματικών ποσών σε δημότες 
ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. 
Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ:6°  Έγκριση μίσθωσης καταλλήλου ακινήτου για τη στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας.
Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος - Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ:7° Έκφραση γνώμης επί του υπ' αριθ. πρωτ. 2132.3/3112/2021 εγγράφου
του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, που αφορά αίτημα χορήγησης άδειας                   τοποθέτησης πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή "Καραβοστάσι" Πέρδικας.                       Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 8° Έκφραση γνώμης επί του υπ' αριθ. πρωτ. 2132.3/831/2021 εγγράφου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, που αφορά αίτημα χορήγησης άδειας τοποθέτησης πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή "Σοφά" Πέρδικας. -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 9° Έκφραση γνώμης επί του υπ' αριθ. πρωτ. 2131.24/773/2021 εγγράφου
του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, που αφορά αίτημα χορήγησης άδειας τοποθέτησης πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή "Βραχωνά" Συβότων. -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 10° Έγκριση απόφασης ΕΠΖ για παραχώρηση στάσης-στάθμευσης οχήματος
ΑΜΕΑ επί της οδοστρώματος της οδού Κύπρου 102 στην Κοινότητα Ηγουμενίτσας. Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 11° Έγκριση απόφασης ΕΠΖ για παραχώρηση στάσης-στάθμευσης οχήματος
ΑΜΕΑ επί της οδοστρώματος της οδού Σαμουήλ 14 στην Κοινότητα Ηγουμενίτσας. Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 12° Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου για την «Εκλογή Δημοτικών και
Περιφερειακών αρχών». -Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 13° Συμμετοχή στο πρόγραμμα LLM Care.
Εισηγήτρια: Τσώτου Βασιλική- Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 14° Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 330/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 15° Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 339/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 • Βουλευτές Νομού Θεσπρωτίας
 • Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας
 • Δήμαρχο Σουλίου
 • Δήμαρχο Φιλιατών
 • Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Θεσπρωτίας
 • Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουλίου
 • Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φιλιατών
 • Δ/ντές και Προϊσταμένους Υπηρεσιών Δ. Ηγ/τσας
 • Δ/νση Δασών Ν. Θεσπρωτίας
 • Π.Ε.Δ. Θεσπρωτίας
 • Ε.Λ.Μ.Ε. Θεσπρωτίας
 • Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
 • Ιατρικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
 • Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
 • Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο Διδασκάλων Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο Μηχανικών Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο εργαζομένων Ο.Τ.Α. Θεσπρωτίας
 • Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσπρωτίας
 • Επιμελητήριο Θεσπρωτίας
 • Ομοσπονδία ΕΒΕΣ Ν. Θεσπρωτίας
 • Εμποροβιοτεχνικό Σύλλογο Ηγουμενίτσας
 • Εμπορικό - Επαγγελματικό Σύλλογο Συβότων
 • ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο Γεωπόνων Θεσπρωτίας
 • Ν.Ε. Τ.Ε.Ε. Θεσπρωτίας
 • Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Θεσπρωτίας
 • Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.
 • Κόμματα Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • Μ.Μ.Ε. Ν. Θεσπρωτίας