Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε και συγκεκριμένα
στον Ημικόμβο Σχηματαρίου, με στόχο την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και
αναβάθμισης οδοφωτισμού στην Υπόγεια διάβαση Σχηματαρίου (66,3 ο χλμ).
Ειδικότερα, την Πέμπτη 22 Απριλίου, από τις 07:00 έως τις 19:00, και στα δύο
ρεύματα κυκλοφορίας της κάθετης οδού, θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της δεξιάς
λωρίδας, με τη κυκλοφορία να διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα.
Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω ρυθμίσεων, η κίνηση των βαρέων οχημάτων μόνο, θα
πραγματοποιείται, με τη χρήση κατάλληλων προειδοποιητικών και κατευθυντήριων
σημάνσεων, από τις πλησιέστερες εναλλακτικές υπόγειες διαβάσεις στο 65,4ο χλμ. και
67,7ο χλμ.
Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των οδηγών, ενώ
σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν µε στόχο την πλήρη ενημέρωσή τους.
Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να
συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη
διέλευσή τους από το εν λόγω τμήμα.