Σας ενημερώνουμε ότι οι κάτωθι τηλεφωνικοί αριθμοί: 1ος) 26650 92086
2ος) 26650 92088 και 3ος) 26650 92328, οι οποίοι έως σήμερον αντιστοιχούσαν
στο Τμήμα Κ.Τ.Ε.Ο. της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας,
καταργήθηκαν .
Αντ΄ αυτών οι πολίτες προκειμένου να εξυπηρετηθούν, μπορούν να καλούν τον
αριθμό 26653 62200


Ο Αντιπεριφερειάρχης
της Π.Ε. Θεσπρωτίας
Θωμάς Γ. Πιτούλης