Ο ομογενής Κρις Δήμου, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Εμπορικού Επιμελητηρίου στην κομητεία Middlesex ορίστηκε και συμπρόεδρος της νέας βιομηχανικής συνεργασίας στην νότιο-κεντρική περιφέρεια του κρατιδίου του Κονέκτικατ.

Η περιφερειακή εταιρική σχέση επικεντρώνεται στην περαιτέρω ανάπτυξη και υποστήριξη της μεταποιητικής βιομηχανίας. Η συμμαχία δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της ιεράρχησης του Συμβουλίου Εργατικού Δυναμικού του Κυβερνήτη της πολιτείας του Κονέκτικατ ως τρόπος αξιοποίησης της οικονομικής δύναμης των κρίσιμων τομέων απασχόλησης και καλύτερου συντονισμού της δημόσιας υποστήριξης για αυτούς τους τομείς.

«Η δυναμική της Βιομηχανίας στην πολιτεία αυξάνεται, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστούν
θεμελιώδεις προκλήσεις που υπάρχουν, όπως το γηράσκον εργατικό δυναμικό, την προσέλκυση της νεότερης γενιάς στον κλάδο της παραγωγής και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητές μας, πρέπει να εφαρμοστεί μια συνεργατική προσέγγιση μεταξύ της βιομηχανίας, των κολλεγίων και των επιμελητηρίων και του κρατιδίου» τόνισε ο κ. Δήμου στο Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε μετά την ιδρυτική συνεδρίαση των εκπροσώπων των σχετικών φορέων.

Ο Κρις Δήμου ως γνωστόν είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Περιφερειών
Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Αμερικής του βιομηχανικού ομίλου Roto, καθώς και μέλος της Παγκόσμιας Διοίκησης της ίδιας Εταιρίας.

Γραφείο Τύπου και επικοινωνίας

Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ)