Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας με ομόφωνη απόφασή του,
ενέκρινε τη διενέργεια διαγωνισμού για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων
παραλιών Δρεπάνου, Μακρυγιαλιού και Πλαταριάς.
Το κόστος της υπηρεσίας προϋπολογίστηκε στο ποσό των 95.000,00€ πλέον ΦΠA .
Παράλληλα τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός της παραλίας και
αντιμετώπιση του ζητήματος των απορριμμάτων.