Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας θέτει τους ακόλουθους στόχους:
  • Καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων
  • Πρόληψη και καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών
  • Επίτευξη ισότιμης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στις πολιτικές αποφάσεις.
Οι Γυναίκες σε θέση διευθυντικές ακόμα και σήμερα κατέχουν πολύ μικρά ποσοστά. Στην Ελληνική Βουλή το 18,3% αποτελείται από γυναίκες. Στον Δήμο Ηγουμενίτσας το 11,11%. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα το δικαίωμα ψήφου γυναικών σε βουλευτικές εκλογές δόθηκε με το Νόμο 2159 του 1952 και το 1953 εκλέχθηκε η πρώτη Ελληνίδα βουλευτής, Ελένη Σκούρα.

Παρά τη θεσμοθετημένη ισότητα δικαιωμάτων σε άνδρες και γυναίκες, οι κοινωνικές ανισότητες, οι η πολιτική υποεκπροσώπηση παραμένουν ακόμη και σήμερα. Η εμφάνιση των έμφυλων στερεοτύπων αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας
του Δήμου Ηγουμενίτσας
Βασιλική Τσώτου
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής & Ψηφιακής Πολιτικής