Απολογισμός δραστηριότητας των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου για τον Ιανουάριο 2020
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BqKKI4sFXKprcenqu6ygQWdyIi7j5Xkd/edit#gid=1778531822