Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19) στις 26 Φλεβάρη 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα:

1. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 για εκδίκαση υπόθεσης .
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

2. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 για εκδίκαση υπόθεσης .

- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

3. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων Κοινότητας Ραγίου.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ

4. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων Κοινότητας Σμέρτου.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ

5.Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων Κοινότητας Φοινικίου.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ

6.Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων Κοινότητας Ασπροκκλησίου.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ

7. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων Κοινότητας Κεστρίνης.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ

8.Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων Κοινότητας Παλαιοχωρίου.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ

9. Ένταξη Κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2021.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ

10.Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ. 124/2020 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Φιλιατών.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ

11.Αύξηση των ωρών εργασίας προσωπικού μερικής απασχόλησης ειδικότητας ΥΕΣχολικών καθαριστριών (ΙΔΑΧ- ΙΔΟΧ) που απασχολούνται στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου μας.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

12. Περί αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ιωάννης Τ. Μποροδήμος