ΑΠΟΦΑΣΗ


ποδοσφαιρικού αγώνα της 11ης αγωνιστικής, Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 1 αθλητικής περιόδου 2020-2021, μεταξύτων ομάδων ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 – ΠΑΕ ΛΑΜΙΑ, την Κυριακή 06-12-2020 και ώρα 17.15'.-

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 παρ.2, 44 και 109 του Ν. 2696 / 99 «Περί Κυρώσεως τουΚώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε - αντικαταστάθηκε και ισχύει.

Τροχαίας Ιωαννίνων.

3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάροςτου κρατικού προϋπολογισμού.

Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, στο Εθνικό στάδιο Ιωαννίνων ‘‘Οι Ζωσιμάδες’’, ενόψει της διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού αγώνα της11ης αγωνιστικής, πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 1, αθλητικής περιόδου 2020-2021, μεταξύ τωνομάδων ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 – ΠΑΕ ΛΑΜΙΑ:

Την προσωρινή απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων, επί της οδού Φώτου Τζαβέλλα, την

2. Την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων, επί της οδού Φώτου Τζαβέλλα,


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν τωνκαθορισμένων ωρών, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιβάλλουν, κατά την κρίση του

Ά ρ θ ρ ο 1ο
Κυριακή 06-12-2020 και από ώρα 14:00’, έως πέρατος του ποδοσφαιρικού αγώνα. την Κυριακή 06-12-2020 και από ώρα 15:00’, έως πέρατος του ποδοσφαιρικού αγώνα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η τοποθέτηση προσωρινής σήμανσης θα γίνει με ευθύνη – μέριμνα του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων,το οποίο εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί.

Ά ρ θ ρ ο 3ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της, σύμφωνα με το άρθρο 109 τουΝ.2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010, την

Επικεφαλής των μέτρων του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων.

Ά ρ θ ρ ο 4ο
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/992 από 3 4/12/2020 11:49

(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσεςδιατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 5ο
Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήματα άμεσης ανάγκης.

Ά ρ θ ρ ο 6ο

τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης και την παρουσία τροχονόμων του Τμήματος ΤροχαίαςΙωαννίνων.


O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ