ΠΡΟΣ
(α) Δήμαρχο Φιλιατών κ. Σπυρίδων Παππά
(β) Αντιδημάρχους

1. κ.Κατσάρης Πέτρος
2. κα Παππά Ουρανία
3. κ.Τσότσης Δημήτριος
4. κ.Πανταζάκος Μιχαήλ
5.κα Ευθυμίου- Βρακά Ελένη- Αντιδήμαρχος

(γ) Τακτικά Μέλη Δ.Σ.

1.Γκίκας Θωμάς
2.Μποροδήμος Κωνσταντίνος
3. Γκίζας Χρήστος
4.Σκόδρας Βασίλειος
5.Ντάφλου Ευθυμία (Έφη)
6.Ζιάκας Γρηγόριος
7 .Σκεύης Δημήτριος
8.Φερεντίνος Σπυρίδων
9.Κολιομίχος Σπυρίδων
10.Λένης Φίλιππος
11.Τόλης Χριστόφορος
12. Μπέλλος ΄Αρης- Παναγιώτης
13.Λιανός Ευάγγελος
14. Καψάλης Δημήτριος
15. Ρέγκας Λαέρτης

(δ) Προέδρους Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19) στις 7 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00’ με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2021.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

2. Λήψη απόφασης σχετικά με τη χρησιμοποίηση ποσοστού έως 50% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( ΣΑΤΑ) , για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

3. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 111/2020 απόφασης Δ.Σ. με θέμα : Επιβολή Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού και καθορισμός του ύψους συντελεστή αυτού για το έτος 2021.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

4. Επιβολή Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού και καθορισμός του ύψους συντελεστή αυτού για το έτος 2021.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

5. Εκμίσθωση μέσω δημοπρασίας Δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Χαραυγής του Δήμου Φιλιατών για την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος κοινού υγειονομικού ενδιαφέροντος .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ

6. Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Κοινότητα Κυπαρίσσου λόγω άγονης δημοπράτησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ιωάννης Τ. Μποροδήμος