Με το ποσό των 881.125,46€ χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος Ηγουμενίτσας, από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την εξόφληση διαταγών πληρωμής και δικαστικών αποφάσεων που έχουν καταστεί τελεσίδικες και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης έργων καθώς και από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και εξ’ αυτών απορρέουσες διοικητικές πράξεις που αφορούν σε αξιώσεις των συμμετεχόντων στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων στη φύλαξη σχολικών κτιρίων.