Παρακαλούμε να παρευρεθείτε στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας που θα γίνει την Δευτέρα 30.11.2020 και ώρα 11:00πμ, μέσω της εφαρμογής BigBlueButton (σε σύνδεσμο που θα σας σταλεί το επόμενο διάστημα με σχετικές οδηγίες), με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

1ον : Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης ΔΣ.

2ον : Ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Δ.Ε. από το προηγούμενο Δ.Σ.

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου.

3ον : Ενημέρωση εκπροσώπων Επιμελητηρίου για την συμμετοχή τους σε Επιτροπές.

4ον : Τροποποίηση Οργανογράμματος Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

(τροποποίηση Απόφασης ΔΣ 01/19.02.2020)

Εισηγητής ο κ. Ανδρέας Σταύρου, Γεν. Γραμματέας του Επιμελητηρίου.

5ον : Λήψη απόφασης παραμονής στην Μετοχική Σύνθεση της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε

υπό την νέα της μορφή.

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου.

6ον : Τρέχοντα θέματα.


Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.


Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

Αλέξανδρος Πάσχος