Μέτσοβο, 09/10/2020 – Με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ο Δήμος Μετσόβου διοργανώνει ένα θεματικό εργαστήριο όπου εκπρόσωποι των εταίρων του έργου CULTURAL LANDS θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν την τεχνογνωσία τους ως προς την έξυπνη διαφύλαξη και μεθόδους διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς με απώτερο σκοπό την τουριστική ανάπτυξη.

Ο Δήμος Μετσόβου συμμετέχει ως εταίρος του έργου «Greece and Albania Joint Initiatives for Cultural Preservation Through Innovative Actions» – με ακρωνύμιο “CULTURAL LANDS” το οποίο υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020.

Το θεματικό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα «Χατζηγεωργίου» Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Μετσόβου, την Παρασκευή 09 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:30 π.μ. και αναμένεται να συμμετέχουν μέλη των τριών εταίρων – Δήμος Ζίτσας, Δήμος Μετσόβου και Ινστιτούτο Περιφέρειας Αργυρόκαστρου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 15% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας.