Μετά την επιβεβαίωση εστιών του Καταρροϊκού Πυρετού του Προβάτου (ορότυπος 4) στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Κοζάνης και δεδομένου ότι οι καιρικές συνθήκες λόγω καλοκαιριού ευνοούν την εξάπλωση των κρουσμάτων, προκειμένου να προστατευθεί το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής , εφιστούμε την ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ για την πιστή εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται παρακάτω, ώστε να αποφευχθεί κάθε δυνατότητα μετάδοσης του νοσήματος:
  1. Να ψεκαστούν για προληπτικούς λόγους τα ζώα με εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σκευάσματα. Τα εν λόγω σκευάσματα θα προμηθεύονται οι κτηνοτρόφοι με κτηνιατρική συνταγή και θα αναγράφονται υποχρεωτικά στο Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής της εκμετάλλευσης. Σε περίπτωση εκτροφών που παραδίδουν γάλα, θα πρέπει να δίνεται προσοχή στο χρόνο αναμονής του φαρμάκου στο γάλα.
  2. Να ψεκάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά τόσο οι στάβλοι όσο και ο περιβάλλων χώρος.
  3. Να Απομακρυνθούν εστίες ρύπανσης και λιμναζόντων υδάτων που ευνοούν την ανάπτυξη εντόμων.
  4. Τακτικός Καθαρισμός και Απολύμανση των εκμεταλλεύσεων, προσοχή στην κόπρο .
  5. Καθημερινός έλεγχος των ζώων για εντοπισμό κλινικών συμπτωμάτων.
  6. Απομόνωση ασθενών ζώων σε ξεχωριστό χώρο.
  7. Παραμονή των νεοεισαχθέντων ζώων σε περιορισμό από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής.
  8. Προμήθεια ζώων με νόμιμες διαδικασίες – Ενημέρωση Κτηνιατρικών Αρχών – Επίσημα Έγγραφα (Υγειονομικά Πιστοποιητικά) - Ταυτοποίηση ζώων με ενώτια ή ηλεκτρονικούς βώλους.
  9. Επισημαίνεται ότι απαιτείται η εγρήγορση και πλήρης συνεργασία όλων των κτηνοτρόφων (ιδίως κατόχων προβάτων) με τους επιβλέποντες κτηνιάτρους των εκτροφών και τις κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
Η Υπηρεσία θα βρίσκεται στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η ασθένεια του Καταρροϊκού Πυρετού προσβάλλει μόνο τα ευαίσθητα είδη ζώων (αιγοπρόβατα και βοοειδή), δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, είτε με άμεση επαφή με άρρωστα ζώα, είτε με την κατανάλωση κρέατος ή γαλακτοκομικών ειδών, συνεπώς δεν αποτελεί απειλή για τη Δημόσια Υγεία.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ηπείρου : Αικατερίνη Ντόντορου 2651087152
Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας : Άγγελος Μανώλης 2681364451
Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας : Κωνσταντίνος Μανώλης 2665360192
Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων : Ευθαλία Οικονόμου 2651087159
Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας : Θεοφάνης Φάης 2682031215