Στην είσοδο της Νέας Σελεύκειας:

Πεζοδρόμια στη γραμμή του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού και Πολεοδομικού Σχεδίου ή στη «γραμμή» εξυπηρέτησης μικροσυμφερόντων σε βάρος της οδικής ασφάλειας πεζών και οχημάτων ;

Χρόνια και χρόνια περιμέναμε με αγωνία να κατασκευαστούν πεζοδρόμια στην είσοδο της Νέας Σελεύκειας από τον κόμβο μέχρι το κέντρο του χωριού.

Χρόνια και χρόνια χωριανοί, μαθητές, επαγγελματίες, περπατούσα με κίνδυνο της ζωής τους στην άκρη ενός στενού κοινοτικού δρόμου που σε μία νύχτα, λόγω του ότι συνδέει την Ηγουμενίτσα και το λιμάνι της με την Αλβανία, ονομάστηκε Εθνική οδός, που εξυπηρετεί ταυτόχρονα δυναμικούς οικισμούς του κάμπου, Νέα Σελεύκεια, Κεστρινη ,Ραϊ, Ασπροκκλήσι, Σαγιάδα με ένα τρομακτικό κυκλοφοριακό φόρτο.

Χρόνια και χρόνια βλέπουμε τις νταλίκες που εξυπηρετούν τη μεταφορά εσπεριδοειδών, ιχθυοκαλλιεργειών και άλλων βιοτεχνικών μονάδων που έχουν αναπτυχθεί σε μία άτυπη Βιοτεχνική ζώνη να δυσκολεύονται να κινηθούν σε μία καθόλα επικίνδυνη στροφή στο κέντρο του χωριού.

Χρόνια και χρόνια βλέπουμε να υποβαθμίσει τη ζωή μας, να υποβαθμίζονται ή να κλείνουν -λόγω αυτής της κατάστασης- επαγγελματικές δραστηριότητες δίπλα σε αυτόν το δρόμο.

Και μία μέρα είδαμε ξαφνικά να χαράσσονται και να αρχίζουν να κατασκευάζονται βιαστικά πεζοδρόμια όχι εκεί που προβλέπει το Ρυμοτομικό Σχέδιο της Νέας Σελεύκειας και το Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής αλλά σε βάρος του δρόμου, αυξάνοντας την επικινδυνότητα στην κίνηση οχημάτων, σε βάρος της οδικής ασφάλειας πεζών και οχημάτων, υποβαθμίζοντας κι άλλο την περιοχή και την ποιότητα ζωής μας.

Εμείς που υπογράφουμε το παρόν κείμενο μετά από όλα αυτά καλούμε:

  1. Την Δημοτική Αρχή να σταματήσει το υπό κατασκευή παράνομο έργο και να το κατασκευάσει εκεί που προβλέπουν το Ρυμοτομικό και Πολεοδομικό Σχέδιο
  2. Την διεύθυνση τεχνικών έργων της περιφέρειας Ηπείρου που έχει την εποπτεία της εθνικής οδού να προβεί στον έλεγχο και στις αναγκαίες ενέργειες για να μη δημιουργούν τα κατασκευαζόμενα έργα προβλήματα στην ασφαλή λειτουργία της.
  3. Την Τοπική Κοινότητα της Νέας Σελεύκειας να συγκαλέσει άμεσα Δ.Σ. και λαϊκή συνέλευση για να συζητήσει για να πάρει θέση στο πρόβλημα.
  4. Τους χωριανούς να αντιδράσουμε και να μην επιτρέψουμε να γίνει ένα έργο που αντί να βελτιώνεται η κατάσταση να δημιουργεί νέα προβλήματα και κινδύνους.

Νέα Σελεύκεια 3/8 /2020.