Με στόχο την προώθηση της εκμετάλλευσης και της διαχείρισης τοπικών φαρμακευτικών φυτών στο σύγχρονο, διεθνές καταναλωτικό περιβάλλον ο Δήμος Ζαγορίου συμμετέχει ως εταίρος του έργου «Innovative actions towards the exploitation of pharmaceutical plants in the cross-border region of Epirus-Albania» – με ακρωνύμιο “HERBINNO”.

Στο πλαίσιο του έργου και για την ενημέρωση του ευρέως κοινού για την καλλιέργεια φαρμακευτικών/θεραπευτικών βοτάνων ο Δήμος Ζαγορίου διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Η Καλλιέργεια Βοτάνων στο Δήμο Ζαγορίου».

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Ζαγορίου Άνω Πεδινών, την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. και αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον καλλιεργητών και τοπικών φορέων του Δήμου Ζαγορίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της καλλιέργειας φαρμακευτικών/θεραπευτικών βοτάνων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ζαγορίου καθώς θα παρουσιαστούν τοπικές ποικιλίες φαρμακευτικών βοτάνων από την περιοχή του Ζαγορίου και θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των εξαιρετικών ιδιοτήτων και της φαρμακευτικής αξίας των βοτάνων και η καλλιέργειά τους.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου θα περιλαμβάνει ομιλίες από ειδικούς επιστήμονες με εμπειρία στον τομέα καλύπτοντας θέματα που αφορούν τον «Εντοπισμό και Συλλογή Τοπικών Θεραπευτικών Βοτάνων», «την Καλλιέργεια του Ιπποφαούς και του τσαγιού του βουνού». Επιπλέον θα παρουσιαστεί ο Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός και τρόποι επεξεργασίας Αρωματικών Θεραπευτικών Φυτών από εκπρόσωπο του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG – IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ–ΑΛΒΑΝΙΑ 2014 – 2020, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.