Σας γνωρίζουμε ότι μετά τις εκλογές του Συνδέσμου μας που έγιναν στις 01/06/2020 εκλέχθηκε Νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο μετά την συγκρότηση του σε σώμα στις 11/06/2020 έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΕΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΑΛΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ