Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας στοχεύοντας στην στήριξη της τοπικής αγοράς, απευθύνει πρóσκληση στα μέλη του που διαθέτουν ηλεκτρονικó κατάστημα (e-shop), να μας ενημερώσουν το συντομóτερο δυνατó, και όχι πέραν της Παρασκευής 05/06/2020, δηλώνοντας τα στοιχεία της επιχείρησής τους (επωνυμία και ΑΦΜ) και παράλληλα την αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνσή τους αλλά και το είδος των εμπορευóμενων προϊóντων (π.χ. Ένδυση, Ηλεκτρολογικóς Εξοπλισμóς, Υδραυλικά Συστήματα κλπ) στο email:

mitroa@2e-thesprotias.gr

Το διαδικτυακó εμπóριο, αναγκαίο κακó της σύγχρονης εποχής για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις μας (αλλά συνάμα και πιθανή λύση στα επιχ/κα προβλήματα), τείνει να αποτελέσει τον κύριο ανταγωνιστή και της τοπικής μας επιχειρηματικóτητας.

Άμεσος στóχος της παραπάνω δράση ενημέρωσής μας, είναι η συγκέντρωση óλων των μελών που διαθέτουν e-shop σε μία πλατφóρμα ή σε πίνακα, την οποία θα κοινοποιήσουμε στην τοπική κοινωνία, με την προτροπή οι καταναλωτές που επιλέγουν για τις αγορές τους τα ηλεκτρονικά καταστήματα (e- shop), να διερευνούν πρώτα τα φυσικά καταστήματα του Νομού μας και ακολούθως τα ηλεκτρονικά, προτού αναζητήσουν τα προϊóντα που τους ενδιαφέρουν σε καταστήματα άλλων περιοχών.