Ο όρος «βιοποικιλότητα» δεν είναι μια έννοια που «χωράει» απλώς σε κάποιο ακαδημαϊκό σύγγραμμα ή σε ένα επιστημονικό συνέδριο. Είναι μια έννοια ανθρώπινη, κοινωνική. Εκφράζει την ποικιλότητα που υπάρχει στα διάφορα επίπεδα ζωής και οργάνωσης αυτής. Και από αυτήν εξαρτάται και ο άνθρωπος. Γιατί αυτή είναι που υποστηρίζει τη λειτουργία των οικοσυστημάτων. Και από τα οικοσυστήματα εξαρτώνται τα πάντα: από την τροφή και το νερό μας μέχρι τις πρώτες ύλες της βιομηχανίας, την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος από τις φυσικές καταστροφές και την προστασία της ανθρωπότητας από τις πανδημίες, όπως αναδείχθηκε πρόσφατα.

Ο νέος περιβαλλοντικός νόμος έρχεται να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο της προστασίας της βιοποικιλότητας, προτάσσοντας τη γρήγορη ανάπτυξη επενδύσεων, όπως της αιολικής ενέργειας, ακόμα και στις πιο ευαίσθητες οικολογικά περιοχές. Εκ των πραγμάτων, η επιστήμη αλλά και η κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη, πιο επιτακτικά πια, με βασικά ερωτήματα. Πόσο πράσινη είναι η πράσινη ενέργεια; Πόσο αναγκαίες είναι οι πράσινες επενδύσεις; Τι επιπτώσεις έχει η εγκατάσταση των αιολικών πάρκων στα είδη χλωρίδας και πανίδας στον κόσμο; Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις νέες πράσινες ενεργειακές τεχνολογίες μεγιστοποιώντας το περιβαλλοντικό όφελος;

Ερωτήματα που απασχόλησαν και τους φοιτητές του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΒΕΤ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του μαθήματος «Βιολογία διατήρησης στην πράξη». Ένα μάθημα εναλλακτικό, κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάζεται η διεθνής εμπειρία σε μεγάλα και επίκαιρα περιβαλλοντικά θέματα από τους ίδιους τους φοιτητές. «Στο Τμήμα μας καλλιεργούμε την κριτική σκέψη των φοιτητών μας και την ολιστική προσέγγιση σε σύνθετα προβλήματα που η επιστήμη καλείται να δώσει απαντήσεις. Αυτός άλλωστε δεν είναι και ο ρόλος του ελληνικού δημόσιου Πανεπιστημίου, ως φυτώριο νέων επιστημόνων με γνώσεις και άποψη;» λέει η Βασιλική Κατή, αναπληρώτρια καθηγήτρια και διδάσκουσα του μαθήματος.

Μέσα από τον «Τύπο Ιωαννίνων», επτά φοιτητές παρουσιάζουν τη διεθνή εμπειρία για ένα ιδιαίτερα σύνθετο ζήτημα, για τα αιολικά πάρκα.

Τι έχουν λοιπόν να μας πουν οι φοιτητές; Ας ακολουθήσουμε το νήμα της σκέψης τους και της επιχειρηματολογίας τους (συνοδεία των απαραίτητων επιστημονικών παραπομπών).