Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, ενημερώνει ότι αρχίζει η υλοποίηση του Έργου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα».

Αναλυτικότερα:

Ωφελούμενοι του Έργου θα είναι 15.000 εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Αντικείμενο του έργου, είναι η συμβουλευτική υποστήριξη των εργαζομένων, η παρακολούθηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, διάρκειας 100 ωρών, και η πιστοποίησή τους, μετά από εξετάσεις, στις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO / IEC 17024.

Στους συμμετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν τις παραπάνω διαδικασίες, θα καταβληθεί εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης που ανέρχεται στο μικτό ποσό των πέντε ευρώ (5,00 € / ώρα παρακολούθησης).

Τα προγράμματα κατάρτισης\πιστοποίησης είναι τα εξής:

  • Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ
  • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών Κινητών Συσκευών
  • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
  • Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
  • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων
  • Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής
  • Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media marketing
  • Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου ( e-commerce)

Αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα καθώς και η ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης συμμετοχής περιέχονται στην ειδική ιστοσελίδα 109.uhc.gr. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την συμπλήρωση των θέσεων. Εκ της Διοικήσεως Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας