Μετά τις 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει η εξεταστική στις σχολές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εξ αποστάσεως και με πρακτικές «που θα διασφαλίζουν τον αδιάβλητο και τον ενιαίο τρόπο για όλους τους φοιτητές», αναφέρει η σχετική απόφαση της συγκλήτου του ιδρύματος. Επίσης, θα ξεκινήσει εφόσον οι φοιτητές-τριες έχουν παραλάβει τα συγγράμματά τους, κάτι που αυτή τη στιγμή, δεν είναι δεδομένο.


  • Αν κάποιοι φοιτητές-τριες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις εξοπλισμού, σε «εξαιρετικές περιπτώσεις διαπιστωμένης αδυναμίας πρόσβασης» όπως αναφέρει το ίδρυμα, τότε και μόνο τότε θα λαμβάνεται μέριμνα με ευθύνη του διδάσκοντα και του τμήματος.
  • Η απόφαση για την ακριβή χρονική διάρκεια του εαρινού εξαμήνου (μείωση ή παράταση κ.λπ.) θα ληφθεί από τον πρύτανη, κατόπιν πρότασης του προέδρου του εκάστοτε τμήματος.
  • Οι εξετάσεις θα γίνονται και σαββατοκύριακα, εφόσον κριθεί αναγκαίο.
  • Η εξεταστική λήγει στις 31 Ιουλίου και οι βαθμολογίες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα μέχρι 5 Αυγούστου.
  • Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου θα γίνονται μετά την 1η Ιουνίου.
  • Ειδική μέριμνα συστήνεται για τις κλινικές και εργαστήρια που δεν γίνεται να εξεταστούν εξ αποστάσεως και ειδικότερα ακόμα, για τους επί πτυχίω και αλλοδαπούς φοιτητές-τριες.

Η σύγκλητος καταλήγει τονίζοντας ότι «η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και εξέταση υλοποιείται κατ’ εξαίρεση και μόνο για τις υφιστάμενες έκτακτες ανάγκες και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τη δια ζώσης ακαδημαϊκή-εκπαιδευτική διαδικασία».

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση εδώ

Πηγή: typos-i.gr