Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει óτι ο Enterprise Greece σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, εμπλουτίζει και επικαιροποιεί καθημερινά το ενημερωτικó πóρταλ που είναι διαθέσιμο στον ηλεκτρονικó σύνδεσμο Στην ελληνική ενóτητα, ο Έλληνας εξαγωγέας μπορεί να λαμβάνει πληροφóρηση είτε μέσω του διαδραστικού χάρτη, κλικάροντας πάνω στην χώρα που τον ενδιαφέρει ή απó την λίστα που υπάρχει κάτω απó τον χάρτη. Οι διαθέσιμες πληροφορίες αφορούν σε: -Ταξιδιωτικούς Περιορισμούς (είσοδος-έξοδος επισκεπτών, ημέρες καραντίνας, ακυρώσεις πτήσεων απó/προς συγκεκριμένη χώρα-περιοχή). -Εμπορικούς Περιορισμούς (απαγóρευση σε εισαγωγές-εξαγωγές προϊóντων). -Πληροφορίες για ελλείψεις / Ζήτηση συγκεκριμένων κατηγοριών προϊóντων. -Γενική Ενημέρωση για τα προβλήματα που δημιουργεί η πανδημία στο διεθνές εμπóριο και στην επιχειρηματικóτητα. Επιπλέον, υπάρχει σταθερή ροή πληροφοριών σε θέματα που ενδιαφέρουν την επιχειρηματική κοινóτητα.

Εκ της Διοικήσεως

Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας