Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τα Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
Προβλέπεται μεταξύ άλλων, η αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. υπό προϋποθέσεις, η αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων, η παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, οι άδειες ειδικού σκοπού στους γονείς λόγω της αναστολής λειτουργίας των σχολείων για δύο εβδομάδες, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, και η παράταση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία “Thomas Cook Group PLC”.

Επισυνάπτεται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας www.e-thesprotias.gr


Εκ της Διοικήσεως 

Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας