Ο Μαθητής του 1ου ΕΠΑΛ Νάουσας Γ. Κ. νόσησε ξανά με οξεία μυελογενή λευχαιμία, βρίσκεται σε απλασία μυελική. Χρήζει ενδοφλέβιας χημειοθεραπείας και γίνεται τακτικά μετάγγιση αίματος, πλάσματος και αιμοπεταλίων. Η όλη θεραπεία γίνεται από καθετηριασμό Hickman, του οποίου το κόστος χρήσης είναι εξαιρετικά υψηλό. Η οικογένεια βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση και ζητά τη βοήθεια όλων μας.

Αριθμ. Λογαριασμού:

ΙΒΑΝ GR9201722440005244095644052

Όνομα δικαιούχου: ΚΑΛΑΙΤΖΕΦ ΓΙΩΡΓΟΣ

Βέροια 16/4/2020 Αρ. Πρωτ. 221