Τα Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι με απόφαση του Δήμου Ηγουμενίτσας λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα για την ανακούφιση των τοπικών επιχειρήσεων:
1. Απαλλαγή από τα τέλη για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων.
2. Απαλλαγή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού.
3. Απαλλαγή του 40% του συνολικού μισθώματος των επιχειρήσεων, που έχουν μισθώσει δημοτικά ακίνητα.
4. Αναστολή για δύο (2) μήνες από την υποχρέωση της καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, απαλλαγμένων από προσαυξήσεις.
Για την ένταξη των επιχειρήσεων στα ανωτέρω μέτρα απαιτείται η υποβολή της σχετικής αίτησης (θα τη βρείτε εδώ), στο emailτου Δήμου Ηγουμενίτσας info@igoumenitsa.gr

, η οποία έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.e-thesprotias.gr,.
Επίσης θα πρέπει να συνυποβληθεί και η δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας, που υποβάλλεται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.


Εκ της Διοικήσεως
του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας


ΠΗΓΗ: Επιμελητήριο