Γίνεται γνωστό ότι, λόγω εκτέλεσης από την υπηρεσία μας, του έργου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη θέση “Αεροδρόμιο” Παραμυθιάς», στη θέση «Αεροδρόμιο» Παραμυθιάς, η Τριτεύουσα Εθνική οδός με αριθμό 19 «Παραμυθιά - Γλυκή» θα παραμείνει κλειστή στο σημείο αυτό, για ένα μικρό τμήμα αυτής (145μ), για το χρονικό διάστημα από 22-04-2020 μέχρι 30-06-2020.

Στο διάστημα αυτό η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται μέσω μικρής παράκαμψης, μέσω της Επαρχιακής οδού με αριθμό 9 «Παραμυθιά - Καρβουνάρι -Μόρφι» και ασφαλτοστρωμένης αγροτικής οδού, όπως φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη