Ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν (ΦΕΚ 1043/Β/26.03.2020) οι αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών οι οποίες αφορούν επιχειρήσεις
που μέχρι σήμερα δεν εντάσσονταν στο πλαίσιο στήριξης λόγω απαγόρευση της λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, ή ως
πληττόμενες από την κρίση της πανδημίας.

Πλέον εντάσσονται στα μέτρα στήριξης και οι επιχειρήσεις των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού, κατά την 20/3/2020, ΚΑΔ
δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναγραφόμενους στο πίνακα με τους πληττόμενους ΚΑΔ, όπως αυτά προκύπτουν
από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν
στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ στο οποίο περιλαμβάνεται και ο επικαιροποιημένος πίνακας με τους πληττόμενους ΚΑΔ.


Εκ της Διευθύνσεως
του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας
Τηλ. 26650-29480 έως 8, Fax 26650-29489