Γνωρίζεται ότι λόγω των έκτακτων μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας, επιβλήθηκε καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας των πολιτών, πλην των περιοριστικά αναφερομένων περιπτώσεων στην ανωτέρω Κ.Υ.Α.

Σε όλες τις αναφερόμενες εξαιρέσεις απαιτείται οι πολίτες κατά τον έλεγχο να επιδεικύουν Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο, καθώς και σχετική βεβαίωση για το λόγο μετακίνησής τους.

Στους παραβάτες πέραν τυχόν ποινικών ευθυνών θα επιβάλεται και Διοικητικό Πρόστιμο.

Για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους τα Γραφεία εξυπηρέτησης πολιτών των Υπητρεσιών μας θα λειτουργούν ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού και ύστερα απο επικοινωνία στα κάτωθι τηλέφωνα κατά τις ώρες 08.00-14.30 από Δευτέρα έως Παρασκευή και Σάββατο κατά τις ώρες 08.30-11.30.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ - ΟΠΛΩΝ - Ε.Δ.Τ.Ο. - ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 2665029633
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ : 2665029602
Α.Τ.ΦΙΛΙΑΤΩΝ: 2664022393
Α.Τ.ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ: 2666022233.