Ζητείται προσωπικό για 12μηνη + πλήρους απασχόλησης εργασία, σε νέα επιχείρηση στην Ηγουμενίτσα.

1. Άνδρας ψήστης,με εμπειρία στο ψήσιμο ψαριών επιθυμητή.
2. Γυναίκα για εργασία σε κουζίνα.
 
Οι ενδιαφερόμενες-οι πρέπει να είναι κάτοχοι κάρτας ΟΑΕΔ και μέχρι 40 ετών.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6972141987.