«Δράσεις μεταφοράς και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με τους εταίρους του έργου ILONET από την Ελλάδα και την Ιταλία»

  Το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Fostering capacities and networking of industrial liaison offices, exploitation of research results and business support (ILONET)», Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας: (InterregV-A) EL-IT - Ελλάδα- Ιταλία, θα υποδεχτεί τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:00 όλους τους εταίρους του έργου από το Πανεπιστήμιο του Μπάρι της Ιταλίας, τον Περιφερειακό Οργανισμό Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Απουλίας (Region Puglia), το Πανεπιστήμιο Πάτρας και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Πολιτισμού Μονής Περιστεράς - Δουρούτης (Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων).

  Στη συνάντηση θα συζητηθεί η πορεία υλοποίησης του έργου, ο τρόπος ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνογνωσίας των εν λόγω περιοχών για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη στήριξη των επιχειρήσεων ενώ παράλληλα θα εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας διασυνοριακού δικτύου γραφείων.

  H Τρίτη, 18η Φεβρουαρίου 2020, είναι αφιερωμένη στο εργαστήριο ανταλλαγών μεταξύ Ιταλών και Ελλήνων εταίρων και ενδιαφερομένων, κατά τη διάρκεια των οποίων θα παρουσιαστούν περιφερειακές πρακτικές και δομές για τη διαχείριση έργων προσανατολισμένων στην καινοτομία. Θα πραγματοποιηθούν τεχνικές επισκέψεις στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών με τις μικρομεσαίες καινοτόμες επιχειρήσεις της περιοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα: http://www.interreg-ilonet.eu/.


Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου
Γλαβάς Ευριπίδης, Καθηγητής