Νέο αρδευτικό σύστημα και νέες φυτεύσεις στην Άρτα