Ο Δήμος Πάργας παρουσίασε μια σειρά από καινοτόμες εφαρμογές που υλοποιήθηκαν την προηγούμενη διετία από τον Δήμο Πάργας, αλλά και τις νέες ψηφιακές ευκολίες που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών από τους ΟΤΑ". Το πρόγραμμα έλαβε την χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014 -2020 και αποσκοπεί στο τεθούν οι βάσεις για την ψηφιακή αναβάθμιση της λειτουργίας του Δήμου.


Αναλυτικά υλοποιήθηκαν:
e-KEΠ
Σύστημα διακίνησης ηλεκτρονικών εγγράφων με ψηφιακές υπογραφές και ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
Ηλεκτρονικές πληρωμές
Αιτήματα πολιτών - Εφαρμογές ενημέρωσης και υποβολής αιτημάτων για android – iphone

Ο Δήμος Πάργας καλεί τους δημότες να τις γνωρίσουν μέσα από το portal https://smart.parga.gr/, ώστε να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο για την βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, προσφέροντας του την δυνατότητα να ενημερώνεται και να επικοινωνεί άμεσα με τον Δήμο.