Εγκρίθηκε από το πράσινο ταμείο του Υ.Π.ΕΝ. η πρόταση που υποβλήθηκε από το Δήμο Φιλιατών με τίτλο “ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ” συνολικού προϋπολογισμού 207.000.00€. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η κατασκευή έργων ανάπλασης στη Δ.Ε. και συγκεκριμένα η κατασκευή πεζοδρομίου στην πόλη των Φιλιατών και η διαμόρφωση εισόδου της κοινότητας Πλαισίου.